تماس با ما

  • آدرس :

    تبریز ؛ خیابان شریعتی ؛ خیابان مصلی ؛ گلدیـس پــرواز

  • تلفن :

    شرکت :  35552273-041

     فکس :  35579530-041

با ما در ارتباط باشید

freebird
cordendon
iranair
onurair
qatar
qesh air.png
biritish airways