logo-samandehi
 • هتل آپارتمان
 • 3
 • مرکزی
 • فاصله تا بزرگراه آزادي  ۳,۵ ساعت پیاده (۱۶ کیلومتر و ۹۱۶ متر)

 • فاصله تا برج سلمان ۱,۱ ساعت پیاده (۵ کیلومتر و ۳۳۸ متر)

 • فاصله تا بيمارستان سينا ۲۴ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۹۳۴ متر)

 • فاصله تا بيمارستان شهید هاشمی نژاد ۱,۴ ساعت پیاده (۶ کیلومتر و ۶۴۸ متر)

 • فاصله تا بازار گوهرشاد ۱,۳ ساعت پیاده (۶ کیلومتر و ۱۱۳ متر)

 • فاصله تا مرکز خرید آسمان ۲۶ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۹۵ متر)

 • فاصله تا مدرسه پریزاد ۳۴ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۷۲ متر)

 • فاصله تا باغ خونی ۱۹ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۵۹۵ متر)

 • فاصله تا گورستان ارامنه ۱,۳ ساعت پیاده (۶ کیلومتر و ۲۷۳ متر)

 • فاصله تا موزه قرآن و نفایس ۳۴ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)

 • فاصله تا موزه نجوم و ساعت ۳۴ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)

 • فاصله تا موزه مدال ۳۴ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)

 • فاصله تا موزه ظروف ۵۱۷,۴ ساعت پیاده (۲۵۴۱ کیلومتر و ۱۴۱ متر)

 • فاصله تا موزه مردم‌شناسي ۳۴ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۳۳ متر)

 • فاصله تا بیمارستان 22 بهمن ۱,۵ ساعت پیاده (۷ کیلومتر و ۲۲۸ متر)

 • فاصله تا بیمارستان آریا ۳۸ دقیقه پیاده (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)

 • فاصله تا بیمارستان روان پزشکی ابن سینا ۱,۶ ساعت پیاده (۷ کیلومتر و ۷۹۲ متر)

 • فاصله تا بیمارستان امام سجاد ۱,۹ ساعت پیاده (۹ کیلومتر و ۸۷ متر)

 • فاصله تا بیمارستان پاستور نو ۵۱ دقیقه پیاده (۴ کیلومتر و ۸۵ متر)

 • فاصله تا بیمارستان حجازی ۱,۴ ساعت پیاده (۶ کیلومتر و ۴۷۰ متر)

 • فاصله تا بیمارستان طالقانی ۶,۳ ساعت پیاده (۳۰ کیلومتر و ۴۸۱ متر)

 • فاصله تا بیمارستان موسی بن جعفر(ع) ۱۴ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۱۵۷ متر)

 • فاصله تا بیمارستان مهرگان ۳,۸ ساعت پیاده (۱۷ کیلومتر و ۷۲۵ متر)

 • فاصله تا بلوار شهید رستمی ۴۸ دقیقه پیاده (۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)

 • فاصله تا خیابان آبکوه  ۱,۱ ساعت پیاده (۵ کیلومتر و ۲۹ متر)

 • فاصله تا بلوار امامت ۲,۴ ساعت پیاده (۱۱ کیلومتر و ۲۸۰ متر)

 • فاصله تا بزرگراه سلسله الذهب ۱,۱ ساعت پیاده (۵ کیلومتر و ۱۵۴ متر)

 • فاصله تا بلوار شهید برونسی ۳,۸ ساعت پیاده (۱۷ کیلومتر و ۶۴۷ متر)

 • فاصله تا میدان شریعتی ( تقی آباد ) ۴۳ دقیقه پیاده (۳ کیلومتر و ۴۳۵ متر)

 • فاصله تا بلوار ملاصدرا ۵۹ دقیقه پیاده (۴ کیلومتر و ۷۳۵ متر)

 • فاصله تا بلوار بعثت ۱,۲ ساعت پیاده (۵ کیلومتر و ۴۳۳ متر)

 • فاصله تا بلوار فکوری ۲,۴ ساعت پیاده (۱۱ کیلومتر و ۲۲۱ متر)

 • فاصله تا بلوار نماز ۲,۹ ساعت پیاده (۱۳ کیلومتر و ۴۶۷ متر)

 • فاصله تا خیابان خسروی نو ۳۳ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۶۳۳ متر)

 • فاصله تا بلوار دکتر حسابی ۳,۵ ساعت پیاده (۱۶ کیلومتر و ۴۰۲ متر)

 • فاصله تا بلوار اندیشه ۳,۴ ساعت پیاده (۱۶ کیلومتر و ۱۲۸ متر)

 • فاصله تا بلوار شاهد ۳,۲ ساعت پیاده (۱۵ کیلومتر و ۳۰۲ متر)

 • فاصله تا بلوار امامیه ۳,۱ ساعت پیاده (۱۴ کیلومتر و ۵۳۲ متر)

 • فاصله تا بلوار استاد یوسفی ۳,۱ ساعت پیاده (۱۴ کیلومتر و ۵۳۲ متر)

 • فاصله تا بلوار فلاحی ۳,۶ ساعت پیاده (۱۶ کیلومتر و ۹۱۰ متر)

 • فاصله تا بلوار ادیب ۳,۵ ساعت پیاده (۱۶ کیلومتر و ۴۳۷ متر)

 • فاصله تا بلوار شریعتی ۳,۸ ساعت پیاده (۱۷ کیلومتر و ۹۰۹ متر)

 • فاصله تا بلوار مجیدیه ۴,۶ ساعت پیاده (۲۱ کیلومتر و ۵۰۶ متر)

 • فاصله تا بوستان بسیج ۱,۶ ساعت پیاده (۷ کیلومتر و ۶۹۳ متر)

 • فاصله تا بوستان باباقدرت ۳۳ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۶۰۲ متر)

 • فاصله تا بوستان وحدت ۴۷ دقیقه پیاده (۳ کیلومتر و ۷۸۷ متر)

 • فاصله تا پردیس قائم ۲,۳ ساعت پیاده (۱۱ کیلومتر و ۸۱ متر)

 • فاصله تا بوستان میرزا کوچک خان(دانش) ۲۲ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۷۹۹ متر)

 • فاصله تا بوستان امت ۱,۱ ساعت پیاده (۵ کیلومتر و ۴۰۷ متر)

 • فاصله تا بوستان ایزدی ۲,۶ ساعت پیاده (۱۲ کیلومتر و ۳۰۰ متر)

 • فاصله تا بوستان حجاب ( بانوان ) ۲,۲ ساعت پیاده (۱۰ کیلومتر و ۵۰۳ متر)

 • فاصله تا بوستان نیایش ۴,۴ ساعت پیاده (۲۰ کیلومتر و ۹۲۹ متر)

 • فاصله تا بوستان نیلوفر آبی ۳,۵ ساعت پیاده (۱۶ کیلومتر و ۶۲۷ متر)

 • فاصله تا پارک ملی چهل بازه مشهد ۳,۶ ساعت پیاده (۱۷ کیلومتر و ۱۰۲ متر)

 • فاصله تا پیست موتور کراس ۶,۶ ساعت پیاده (۳۱ کیلومتر و ۵۶۴ متر)

 • فاصله تا موزه مردم شناسی ویرانی ۶,۷ ساعت پیاده (۳۱ کیلومتر و ۹۳۶ متر)

 • فاصله تا باغ پونه طرقبه ۶,۸ ساعت پیاده (۳۱ کیلومتر و ۴۳۷ متر)

 • فاصله تا رستوران آبشار ۷,۴ ساعت پیاده (۳۳ کیلومتر و ۸۹۵ متر)

 • فاصله تا رستوران مولانا ۶,۴ ساعت پیاده (۲۹ کیلومتر و ۵۸۷ متر)

 • فاصله تا باغ رستوران طوبی ۷,۴ ساعت پیاده (۳۳ کیلومتر و ۹۴۱ متر)

 • فاصله تا رستوران چهار قصل عنبران ۷,۸ ساعت پیاده (۳۵ کیلومتر و ۴۵۲ متر)

 • فاصله تا رستوران سرداب عنبران ۷,۸ ساعت پیاده (۳۵ کیلومتر و ۷۲۸ متر)

 • فاصله تا رستوران سید و پسران جاغرق ۸,۱ ساعت پیاده (۳۷ کیلومتر و ۹۲ متر)

 • فاصله تا رستوران ارکیده سیاه ۱,۴ ساعت پیاده (۶ کیلومتر و ۶۸۵ متر)

 • فاصله تا رستوران هندی راج ۸,۸ ساعت پیاده (۴۱ کیلومتر و ۴۹۴ متر)

 • فاصله تا رستوران کلبه محبت ۲,۷ ساعت پیاده (۱۲ کیلومتر و ۵۵۷ متر)

توضیحات

هتل آپارتمان سه ستاره فاخر در خیابان امام رضا، با فاصله ی حدودا سه کیلومتری از حرم امام رضا واقع شده است. ظرفیت این هتل ۲۴۰ نفر، دارای ۶ طبقه و مشتمل بر ۵۰ باب اتاق می باشد که در سال ۱۳۹۴ به بهره بردای رسیده است.

هتل آپارتمان فاخر واقع در خیابان امام رضا نزدیک به بیمارستان امام حسین و ایستگاه بی آر تی می باشد و دارای امکانات فراوانی است.منوی غذایی به صورت انتخابی است.

هتل آپارتمان از نظر موقعیت مکانی نبش دو خیابان بیست متری می باشد که از طرف خیابان جمهوری اسلامی ۲۵ متر و از سمت خیابان امام رضا (ع) ۴۸ , ۲۲ متر جمعا ۴۷ متر ممر دارد . دارای دسترسی آسان از خیابان امام رضا (ع) به حرم مطهر , فرودگاه , ترمینال و راه آهن می باشد و در زمان پیک ورود زائران به مشهد خارج از طرح ترافیک می باشد از طریق خط BRT قابلت دسترسی سریع و آسان به حرم مطهر را دارا می باشد ( زمان تقریبی تشرف به حرم مطهر امام رضا (ع) از طریق BRT تقریبا ۵ دقیقه است .

امکانات


هتل آپارتمان فاخر مشهد

هتل آپارتمان فاخر مشهد مشهد

رتبه بندی کلی شما از این ویژگی

خیلی عالی

اتاق های موجود

هیچ نظری ثبت نشده
هتل رامادا ریزورت لارا

هتل رامادا ریزورت لارا

آنتـالیـا
هتل رکسوس پریمیوم بلک

هتل رکسوس پریمیوم بلک

آنتـالیـا
هتل آپارتمان استقبال

هتل آپارتمان استقبال

تبریز
هتل پارس ائل گلی

هتل پارس ائل گلی

تبریز
 هتل گسترش تبریز

هتل گسترش تبریز

تبریز
freebird
cordendon
iranair
onurair
qatar
qesh air.png
biritish airways